ikona ikona
Brak zainstalowanej wtyczki FLASH.
Aby pobrać najnowszą wersję Adobe Flash Player kliknij link: Pobierz wtyczkę
Tu jesteś: ikona Sołectwo

Człowiek o złotym sercu


"Człowiekiem o złotym sercu" może pozostać każdy z nas. Aby tak się stało instytucje działające na terenie Gminy Gorzyce (m.in.: szkoły, rady sołeckie (społeczeństwo), domy kultury stowarzyszenia, zakłady pracy, a także osoby prywatne.) muszą zgłosić swoich kandydatów.

Kandydaci nominowani do tytułu będą wybierani w następujących kategoriach:
 1. Oświata, kultura
 2. Kultura fizyczna i sport
 3. Działalność na rzecz wspólnoty samorządowej.
Kapituła powołana przez Redakcję Gazety "U Nas" dokona wyboru w oparciu o następujące kryteria:
 • dobre serce i poświęcenie na rzecz innych
 • oddziaływanie wychowawcze
 • zakres oddziaływań
 • efektowność działań (uzyskane korzyści niematerialne, materialne).
Poniżej przedstawiamy osoby które otrzymały "Człowieka o Złotym Sercu" z Bluszczowa:
 • 2000 rok: Elżbieta Iksal
 • 2001 rok: Bernadeta Dziećko
 • 2003 rok: Tadeusz Skatuła
 • 2004 rok: Tomasz Ciba
 • 2005 rok: Andrzej Szymiczek
 • 2006 rok: Irena Stefek
Prezentacja laureatów jest najważniejszym momentem każdej gali " Złotych Serc", momentem podniosłym i wzruszającym. Odbywa się z piękną muzyką w tle. Laureaci są kolejno zapraszani na scenę. Zasiadają przy stolikach. Dokonują wpisu do Księgi Pamiątkowej "Złotych Serc". Potem z rąk redaktora naczelnego "U nas" otrzymują okolicznościowe dyplomy i "Złote Serce" w ramce.Laureaci "Człowieka o Złotym Sercu"Elżbieta Iksal


Od 40 lat Bluszczowianie podziwiają społecznikowską pasję p. Elżbiety. Od młodości serdecznie związana z miejscową szkołą. Animatorka twórczych zajęć artystycznych z dziećmi. Czynnie uczestniczyła w tworzeniu szkolnej bazy kostiumowej (przedstawienia teatralne, lokalny folklor, tradycja i obyczaj). Długo letnia przewodnicząca miejscowego KGW, od wielu lat - opiekun społeczny serdecznie troszczący się o potrzebujących, znana w środowisku ze swych mistrzowskich umiejętności kulinarnych całe życie służyła młodym i starszym gospodyniom. Także posiadaczka orderu "Serca Matki Wsi".

Propozycję nadania tytułu zgłosili:
 • Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Bluszczowie
 • Świetlica Środowiskowa w BluszczowieBernadeta Dziaćko


Niezwykła osobowość! Człowiek bez reszty "otwarty" na drugiego człowieka. Pedagog i wychowawca z prawdziwego powołania, którego działalność zawodowa i społeczna wykracza daleko poza mury szkolne. Animatorka i sprawny realizator niezliczonych inicjatyw dydaktyczno - wychowawczych w zakresie oświaty i kultury w środowisku lokalnym, Pełna niewyczerpanego entuzjazmu po mistrzowsku realizuje pomysły i zadania integrujące społeczność lokalną. Sprzymierzeńców i współrealizatorów podejmowanych zadań zjednuje sobie wielkim sercem, nieudawaną skromnością i ogromną życzliwością. Nie tylko przewodzi, ale zgodnie i niezwykle ofiarnie współpracuje. Rada Sołecka Bluszczowa pisze:
" Jej bezinteresowność i zaangażowanie są godne najwyższego szacunku i podziwu, a postawa godna naśladowania. Wychodząc naprzeciw wielu różnorakim problemom w swoim środowisku, potrafi bez reszty poświęcić swój czas na ich rozwiązywanie. Dlatego postanawiamy przedstawić kandydaturę Bernadety Dziaćko do honorowego Tytuł "Człowiek o Złotym Sercu".
Tadeusz Skatuła


Wielki społecznik, zapalony miłośnik, były długoletni prezes Klubu Sportowego "Przyszłość" Rogów w Rogowie. Oddany bez reszty sprawie wychowywania młodzieży przez sport. Człowiek bezkonfliktowy, niezrównany dyplomata, w bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa. Głęboko wierzący katolik, aktywny także w Rogowskiej Radzie Parafialnej. Mimo zajmowanej wysokiej pozycji zawodowej, pozostaje człowiekiem niezwykle skromnym, chętnie niosącym pomoc ludziom potrzebującym. Całym sercem oddany sprawie rozwoju regionu, w którym żyje - jest aktywnym reprezentantem naszej gminnej społeczności w Radzie Powiatu Wodzisławskiego. Przyznanie tytułu "Człowieka o Złotym Sercu" Tadeuszowi Skatule gwarantuje godne jego reprezentowanie tutaj, gdzie mieszka i żyje i wszędzie tam gdzie krzyżują się ścieżki jego społecznej działalności z ludzkimi potrzebami. Nominację zgłosili:
Koło Emerytów i Rencistów im. Św. Barbary w Rogowie - Prezes Zarządu Ryszard Michałek oraz członkowie Zarządu - Tadeusz Brachman, Norbert Biedek, Alojzy Błędowski, Maksymilian Błędowski, Ryszard Nielaba, Antoni Musioł.
Tomasz Ciba


"Tatuś, który dzięki czarom zamienia się w Kubusia, klowna czy Tygryska, obdarowuje nas niezapomnianą zabawą, słodyczami i humorem" - to krótki wyciąg z tekstu nominacji pana Tomka od milusińskich z rogowskiego przedszkola. Świetny organizator i przemiły wodzirej imprez kulturalnych. Osoba kreatywna, wrażliwa i skuteczna w działaniu "o wyjątkowym sercu".
Andrzej Szymiczek


Kandydaturę zgłosili przedstawiciele społeczności Bluszczowa - radny i sołtys, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Pszczelarz z Rogowa i klub "Przyszłość" Rogów. Jak stwierdzili wnioskodawcy od kilkunastu lat zawsze chętnie i z dużym zaangażowaniem wspiera on materialnie i finansowo różno rodne działania i inicjatywy lokalnych społeczności. Ufundował główną nagrodę na festynie charytatywnie dla ciężko chorego dziecka, wspomógł finansowo turniej dzikich drużyn, wspiera klub "Przyszłość" Rogów, Szkołę Podstawową w Bluszczowie, OSP Bluszczów i Koło Pszczelarzy w Rogowie. Udziela pomocy organizatorom wielu imprez które służą dobru mieszkańców nigdy nie odmawia swojej pomocy.
Irena Stefek


Przez 7 lat pełniła funkcję przewodniczącej KGW w Bluszczowie. Przez cały ten czas dała się poznać jako bardzo dobry człowiek, wrażliwy na potrzeby innych. Jej pracowitość, zaangażowanie i życzliwość znacznie wpłynęły na koszt tej organizacji. Aktywnie działa na rzecz mieszkańców Bluszczowa. Organizowała wyjazdy letnie dla dzieci z biedniejszych rodzin, kuligi nie tylko dla dzieci z Bluszczowa, ale z całej gminy. Z jej inicjatywy zorganizowano przegląd palm wielkanocnych, który wpisał się w kalendarz imprez gminnych na stałe. Pani Irena organizowała różnego rodzaju wystawy rękodzielnicze. Obecnie, mimo przejścia na emeryturę, zrezygnowała z funkcji przewodniczącej KGW i nękającej ją choroby, nadal z nami współpracuje, służy dobrymi radami i organizując nadal różnego rodzaju wycieczki. Tak piszą nominujące panią Irenę gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bluszczowie oraz Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich.

Zaś Rada Sołecka Bluszczowa tak uzasadnia nominację: Pani Irena Stefek jest osobą bardzo zaangażowaną społecznie. Potrafi ciepłym słowem i szczerym sercem zjednać wiele osób do działań na rzecz dobra nie tylko Bluszczowa, ale i całej gminy Gorzyce. Nie żałując czasu i zdrowia, udzielała się i w KGW i w chórze "Bluszczowianki", przez wiele lat organizowała spotkania ludzi starszych, chorych, spotkania opłatkowe, noworoczne i wiele innych potrzebnych form integracyjnych. Dlatego w pełni doceniając jej poświęcenie i trud, Rada Sołecka Bluszczowa zgłasza jej kandydaturę na "Człowieka o Złotym Sercu".

Pani Irena Stefek wiele lat pracowała w naszej lokalnej kulturze. W 1989 roku podjęła pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzycach, gdzie jako pierwsza w gminie rozpropagowała wśród mieszkańców gminy wyjazdy do profesjonalnych instytucji kultury, takich jak: teatry, teatry muzyczne, operetki... Od 1996 roku pełniła funkcję kierownika Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach. To nie przeszkodziło jej w podejmowaniu działań na rzecz upowszechnienia kultury w gminie. Do dnia dzisiejszego współpracuje z WDK w Gorzycach oraz licznymi organizacjami społecznymi, miłośniczymi pomagając im na niwie kultury. Pani Irena jest osobą niezwykle wrażliwą, oddaną, a także gotową do bezinteresownego działania w sferze szeroko rozumianej kultury lokalnej.

Nominację złożyli:
Gminna Rada KGW, Koło Gospodyń Wiejskich w Bluszczowie, Rada Sołecka w Bluszczowie, Wiejski Dom Kultury w Gorzycach.
BLUSZCZÓW
Sołectwo
Oświata
OSP
KGW
Najpiękniejsza Wieś
Firmy
Archiwum
Copyright © 2006 - 2018 All Rights Reserved
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych