ikona ikona
Brak zainstalowanej wtyczki FLASH.
Aby pobrać najnowszą wersję Adobe Flash Player kliknij link: Pobierz wtyczkę
Tu jesteś: ikona Sołectwo

Krzyże i kapliczki


Ta piękna kaplica znajduje się w Bluszczowie przy ulicy Powstańców 15. Jej początki sięgają roku 1907. W tym to roku p. Benedykt Machnik, mieszkaniec Bluszczowa wraz z żoną p. Marianną będąc już w podeszłym wieku i nie mając dzieci postanowił pozostawić po sobie pamiątkę - kaplicę. Budowę tej kaplicy zlecił budowniczemu p. Juraszczykowi z Kokoszyc. Kaplica została zbudowana na wzór starego kościoła w Rogowie. Pierwotnie w jej wnętrzu znajdował się ołtarz wraz z skalną grotą, obok której umieszczona była figura Matki Boskiej z Lourdes i figura klęczącej św. Bernadety. Natomiast przy ścianach bocznych w wewnątrz kaplicy umieszczone były figury św. Jana Nepomucena i św. Anny. W wieży kaplicy zamontowano mały dzwon, który był poprzednio w szkole. Podczas działań wojennych w 1945 roku wszystkie figury zostały zniszczone. Po II wojnie światowej, w tym samym czasie, kiedy poświęcono nowo wybudowany kościół w Rogowie (21.11.1948r.) kaplicę odrestaurowano, a w jej wnętrzu na ołtarzu ustawiono drewnianą grotę, a obok niej figurę Matki Boskiej z Lourdes i figurę św. Bernadety. W oknach umieszczono częściowo szyby witrażowe. W wieży kaplicy wisi do dnia dzisiejszego mały dzwon. Wróćmy jeszcze do fundatora kaplicy p. Benedykta Machnika. Po wybudowaniu kaplicy p. Benedykt Machnik zmarł i wówczas pani Marianna Machnik sprzedała zagrodę, na której była także kaplica p. Franciszkowi Helczykowi (ur. 1884r.) Pan Franciszek Helczyk wraz z żoną Bronisławą (ur. 1886r.) z domu Glenc przez długi okres czasu opiekował się kaplicą, a po nich funkcję tę przejęła ich córka Gertruda wraz z mężem Augustynem Lasak. Od roku 1983 opiekę nad kaplicą sprawuje p. Krystyna Staszek. Gdy proboszczem był ks. Herbert Błaszczyk, co roku odbywała się w kaplicy msza dożynkowa. Od tego też czasu w miesiącu październiku mieszkańcy Bluszczowa odmawiają tu różaniec. Przez kilka lat odprawiane było w kaplicy nabożeństwo majowe. W roku 1968 kaplica została odnowiona, natomiast w 1995 roku kaplica przeszła gruntowny remont: pokryto dach blachą, założono nowe rynny plastikowe, pomalowano elewację zewnętrzną (cegły), wymieniono posadzkę, otynkowano częściowo ponownie ściany wewnętrzne. Odnowiono także figury znajdujące się w kaplicy i wykonano nowe ławki, które zrobił stolarz p. Andrzej Szymiczek. Naprawiono i pomalowano również ozdoby płot okalający kaplicę. Posadzono krzewy i drzewa ozdobne. Wykonano chodnik do kaplicy. Inicjatorem odnowienia kaplicy był p. Jan Helczyk z Rogowa. Przy remoncie kaplicy pomagali mieszkańcy Bluszczowa. Większość kosztów związanych z remontem, pokrytych zostało przez ks. Eugeniusza Marszolika - proboszcza parafii Rogowa i przez Urząd Gminy w Gorzycach.

Opracował: Piotr Pawlica


Bluszczów, to jedyna miejscowość w naszej gminie, która na swym terenie zgromadziła najwięcej starych budowli. Stary kamienny przydrożny krzyż jest usytuowany na skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej i ulicy Powstańców Śl. Krzyż jest wykonany z dwóch częściach. Dolną część tworzy kilka cokołów z piaskowca. Nowsza, górna część składa się z dwóch belek tworzących krzyż. Wykonane są z Tarasa. Na belkach zawieszona jest duża porcelanowa figura ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W środkowej części krzyża znajduje się wnęka w której umocowano porcelanową figurę Matki Boskiej. Wnękę otaczają dwie małe ozdobne kolumny. Z tyłu drugiego cokołu, licząc od dołu wyryty jest napis: "Fundator Gmin Bluszczow 1885". Jak widzimy, jest to krzyż z XIX wieku. Dziś trudno ustalić kto był budowniczym tego pięknego krzyża. Z przekazu p. Lucyny Langer można się dowiedzieć, że jej rodzice Antoni (ur. 1911r.) i Anastazja (ur. 1913r.) Kowol otrzymali gospodarstwo przed którym stał w/w krzyż, od ojca p. Franciszka Helczyka. Natomiast p. Franciszek nabył tę działkę podczas parcelacji. Był on również w tamtych czasach wójtem w Bluszczowie. I może to za jego kadencji zebrano pieniądze wśród mieszkańców gminy i wystawiono ten przeszło czterometrowej wysokości krzyż? Podczas działań wojennych w 1945 roku górna część krzyża (skrzyżowanie belek) została zniszczona. Brakującą część po wojnie zastąpiono drewnem, a 25 lat temu owe belki wymieniono na tarasowe.


Opracował: Piotr Pawlica


Kilka słów o kapliczce szafkowej, wiszącej na drzewie przy ulicy Wiejskiej 14a. Jak podaje miejscowa ludność jest ona dosyć stara. Jej początków można szukać w okresie międzywojennym, kiedy to dwóch mieszkańców Bluszczowa pan Helczyk i Klimanek powracając z Częstochowy, prawdopodobnie z pielgrzymki, przywieźli ze sobą obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz ten został umieszczony w drewnianej małej kapliczce, którą zawieszono na drzewie (lipa), przy głównej drodze. Od tamtego czasu kapliczka była już kilkakrotnie odnawiana, a obraz pozostaje nadal ten sam. Dzisiejsza kapliczka ma bardzo ładne, stylowe wykonanie, a o jej wygląd dbają osoby z najbliższego otoczenia. W 2006 roku ścięto drzewo na którym wisiała kapliczka, a na jego miejscu umieszczono słupek który zastąpił drzewo. Dzięki temu pozostała ona na swoim miejscu do dnia dzisiejszego.


Opracował: Piotr Pawlica


Przy głównej drodze ciągnącej się wzdłuż wsi Kamień stała murowana kapliczka, a w niej umieszczona jest figura św. Antoniego. Kaplicę wystawił w roku 1935 nieżyjący już mieszkaniec Kamienia p. Innocenty Oczadły. Jest ona murowana i ma 3,5m wysokości i 2,5m szerokości. Na górze kaplicy zamontowany jest kamienny krzyż. Dach jest pokryty dachówką. Drzwi wejściowe zastąpiono metalową ozdobną furtką. Obejście kaplicy jest ogrodzone płotem siatkowym. W środku kaplicy oprócz figury św. Antoniego, który ma prawie 1m wysokości znajduje się mały obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej Licheńskiej. Całe wnętrze wygląda bardzo okazale, pełno tam kwiatów i różnych ozdób. Po tym jak mieszkańcy Kamienia zostali zmuszeni do całkowitego wyprowadzenia się ze swoich gospodarstw w związku z budową na ich terenie zbiornika wodnego tzw. "Polder Buków" przeniesiono kaplicę z opustoszałej miejscowości Kamień do sąsiedniego Bluszczowa. Prace polegały na tym, że pracownicy firmy budującej zbiornik najpierw rozebrali kaplicę w Kamieniu, a następnie przewieźli je do Bluszczowa. Kaplicę postawiono tuż za wałem zbiornika w sąsiedztwie domostw przy ul. Kamieńskiej. Zwieńczeniem tych prac było uroczyste poświęcenie kaplicy w dniu 29.07.2000 roku. Ceremonie poświęcenia w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców dokonał ks. Proboszcz Eugeniusz Marszolik w asyście już nowo mianowanego proboszcza parafii Rogowskiej ks. Leonarda Malorny i wikarego ks. Janusza Rudzkiego

Opracował: Piotr Pawlica


W naszej miejscowości znajduje się nowy krzyż. Jeśli chodzi o lokalizację na terenie Bluszczowa to na pewno tak, ale w rzeczywistości jest to krzyż z terenu nieistniejącego już sołectwa Kamień. Przeniesieniu dokonała firma budująca Polder Buków na przełomie czerwca i lipca 2000 roku. Nowe miejsce w którym ustawiono krzyż znajduje się przy skrzyżowaniu dróg w centrum Bluszczowa na posesji p. Krystiana Siedlaczek zamieszkującego dom przy ulicy Powstańców 27. W tym domu zamieszkuje również ojciec Krystiana, pan Karol Siedlaczek, który wraz z żoną Anastazją Siedlaczek przeprowadził się w roku 1996 z Kamienia do Bluszczowa. Dlaczego nowo wybrane miejsce na krzyż zlokalizowano u panna Siedlaczka? Odpowiedź na to pytanie należy szukać w miejscu gdzie wcześniej stał krzyż, czyli Kamieniu. Tam właśnie przed domem rodzinnym pani Anastazji Siedlaczek został po drugiej wojnie światowej postawiony krzyż przez jej rodziców Anny i Józefa Klon. Faktycznie mówiąc było to raczej zrekonstruowanie krzyża, gdyż podczas walk frontowych uległ on całkowitemu zniszczeniu, a pierwotnie stał on po przeciwnej stronie drogi niż dom A. i J. Klon.

Opracował: Piotr Pawlica


BLUSZCZÓW
Sołectwo
Oświata
OSP
KGW
Najpiękniejsza Wieś
Firmy
Archiwum
Copyright © 2006 - 2018 All Rights Reserved
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych