ikona ikona
Brak zainstalowanej wtyczki FLASH.
Aby pobrać najnowszą wersję Adobe Flash Player kliknij link: Pobierz wtyczkę

Warto zobaczyć


  

Historia OSP


Pierwsze wzmianki o działalności strażackiej na terenie Bluszczowa pochodzą z roku 1870. W tym czasie Bluszczów liczył około 400 mieszkańców, i każdy mężczyzna w wieku pomiędzy osiemnastym, a sześćdziesiątym rokiem życia, był zobowiązany do brania udziału w akcji gaśniczej, używając dostępnego ówcześnie sprzętu, jakimi były wiadra i bosaki. W roku 1872 zakupiona została ręczna sikawka czterokołowa, ciągniona przez parę koni, którą obsługiwało 10 - 12 strażaków. Zaś istniejąca wtedy drewniana remiza strażacka stała na terenie dworu należącego ówcześnie do hrabiego Larysza. W roku 1924 mieszkańcy Bluszczowa postanowili oficjalnie utworzyć Ochotniczą Straż Pożarną, i na zebraniu wiejskim wybrano Zarząd, którego Prezesem został Kurzydym Szymon - ówczesny Sołtys Bluszczowa, Naczelnikiem został Osadnik Edward, sekretarzem Rybka Maciej, a skarbnikiem był Myśliwiec Alojzy. Jednostka liczyła wtedy dwudziestu strażaków.

W roku 1932 jedno z pomieszczeń dworskiego domu mieszkalnego zostało przerobione na remizę strażacka, w której przechowywano posiadany sprzęt gaśniczy. W wyniku działań wojennych okresu II wojny światowej, remiza oraz cały posiadany sprzęt uległ zniszczeniu. Reaktywacja straży nastąpiła w roku 1948, kiedy to na walnym zebraniu wybrano nowy Zarząd, którego Prezesem został Kowal Antoni, Komendantem był Zychma Bernard, Sekretarzem Pawełek Augustyn, a Skarbnikiem Rybarz Jan. Pomimo istnienia, Ochotnicza Straż Pożarna nie mogła należycie spełniać swoich zadań z powodu całkowitego braku sprzętu.

W roku 1968 władze powiatowe przekazały do Bluszczowa motopompę,200 metrów węża, drabinę, pasy i hełmy, sprzęt ten przechowywany był w zabudowaniach Pana Teodora Osadnika. W tym samym roku wybrany został na Komendanta Wodecki Józef, a Prezesem został Osadnik Edward. Aby uzupełnić sprzęt strażacki przeprowadzono zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców Bluszczowa i Kamienia. Dzięki hojności mieszkańców tych miejscowości zakupiono 20 mundurów, 20 czapek i 20 pasów. Od zebrania, które odbyło się 13 grudnia 1959 roku, na wniosek ówczesnego Komendanta Józefa Wodeckiego rozpoczęto starania w sprawie budowy nowej remizy strażackiej. Po trzech latach budowy, przy której wszystkie prace wykonane były w czynie społecznym, dnia 2 sierpnia 1964 roku nastąpiło uroczyste oddanie remizy do użytkowania. Był to pierwszy taki obiekt wybudowany na terenie naszej Gminy. W następnych latach remiza została ogrodzona, wybudowano toalety, wieżę do suszenia węży, oraz zbiornik wody który ze względów bezpieczeństwa w 1995 roku został zlikwidowany.

W roku 1984 Ochotnicza Straż Pożarna, w Bluszczowie otrzymała swój pierwszy samochód, którym był ŻUK z czterystu litrowym pojemnikiem na wodę. W roku 1989 Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Wodzisławiu Śl. przekazała nam nowy samochód marki Żuk, który służy nam do dnia dzisiejszego. W ostatnich latach działalności naszej straży dokonano modernizacji remizy, wyposażając ją w instalację centralnego ogrzewania, wyremontowano również wnętrze, elewcję oraz dach. Roboty te wykonano dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy w Górzycach i nie małym wkładzie społecznej pracy naszych strażaków. Straż nasza poszczycić się może licznymi udziałami w zawodach sportowo pożarniczych oraz akcjach ratowniczych, z których największą był udział w zwalczaniu powodzi i jej skutków w 1997 roku, kiedy to powódź dotknęła w znacznym stopniu również naszą miejscowość. Po raz pierwszy w 2004 roku Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych jednostkę naszą reprezentowały trzy drużyny : męska, żeńska i chłopięca, osiągając w tych zawodach wysokie lokaty. W 2009 roku pozyskano z Urzędu Gminy 40000,00zł na odnowienie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki tej kwocie wymieniono drzwi wejściowe, odnowiono elewacje zewnętrzną, przerobiono schody wejściowe oraz wykonano poręcz. Prac tych dokonali w czynie społecznym członkowie OSP. Następnie za resztę pozyskanej kwoty, wybudowano wiatę przy siedzibie straży. Pieniądze zostały wykorzystane tylko na potrzebne materiały do wykonania projektu wiaty. Całą budową zajęli się członkowie OSP, którzy działali w czynie społecznym i przy bardzo dużym zaangażowaniu pokazali jak dużo można razem zdziałać, nie potrzebując dodatkowych nakładów finansowych. W 2011 roku OSP otrzymuje samochód bojowy marki STAR z OSP Brzezie, który zastępuje wysłużony samochód marki ŻUK. Trzy lata później czyli w 2014 roku budynek OSP zostaje odnowiony z zewnątrz, dzięki prostocie zyskuje nowoczesny wygląd.

BLUSZCZÓW
Sołectwo
Oświata
OSP
KGW
Najpiękniejsza Wieś
Firmy
Archiwum
Copyright © 2006 - 2018 All Rights Reserved
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych