ikona ikona
Brak zainstalowanej wtyczki FLASH.
Aby pobrać najnowszą wersję Adobe Flash Player kliknij link: Pobierz wtyczkę

Zarys historyczny powstanie KGW


Na walnym zebraniu Kółka Rolniczego w Bluszczowie w dniu 7.4.1957 r. założone zostało Koło Gospodyń Wiejskich (KGW). Przewodniczącą została Bluszcz Franciszka pełniąca tę funkcję do kwietnia 1960 r. Na zebraniu w dniu 24.4.1960 r. na przewodniczącą KGW wybrana została Iksa Elżbieta, która pełniła tę funkcję do 6.2000 r. W czasie swej działalności KGW było organizatorem wielu pożytecznych i potrzebnych w tym okresie zadań i imprez dla środowiska między innymi. Organizowano kursy kroju i szycia, kursy garmażeryjne, kursy gotowania, ponadto organizowano pogadanki i prelekcje zdrowotne, prelekcje na temat chowu inwentarza i drobiu. Członkinie brały udział w konkursach na najładniejszy ogródek warzywny i kwiatowy oraz korzystały z wczasów leczniczych. Organizowano wycieczki turystyczno - krajoznawcze, pielgrzymki, wyjazdy do szkół ogrodniczych. Koło opiekowało się Domem Dziecka w Gorzyczkach, odwiedzając co roku na "Dzień Dziecka" ich podopiecznych i obdarowując ich słodyczami i drobnymi upominkami. W czasie żniw sprawowano opiekę nad małymi dziećmi - organizowano tak zwany dzieciniec. Organizowany był "Dzień Kobiet", a delegacje KGW brały udział w "Gminnym Dniu Kobiet". Co roku przygotowywano koronę dożynkową i korowód dożynkowy. W 2009r. z okazji odbycia się dożynek w Bluszczowie upieczono 360 blach kołocza. W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Bluszczowie KGW pomagało i brało udział w różnych imprezach akademiach szkolnych, sportowym Turnieju Miast i Gmin.

Od roku 2000 funkcję przewodniczącej KGW pełni Irena Stefek. Obecnie KGW kontynuuje zadania rozpoczęte przez poprzednie KGW, zarazem rozwijając je dodatkowo o nowe zadania. Przy KGW powstała grupa śpiewacza "Bluszcz" skupiające na dzień dzisiejszy 10 osób. Grupa ta reprezentuje sołectwo występując z programem artystycznym na akademiach środowiskowych, gminnych powiatowych. Korzystając z zaproszenia innych organizacji bierze udział w przeglądach folklorystycznych powiatowych i gminnych, przeglądach kolęd i pastorałek, występuje na koncertach charytatywnych na rzecz "drugiego człowieka". Bierze udział w "Dniach Gminy Gorzyce", w korowodzie "Palm Wielkanocnych" organizowanym co roku w innym sołectwie przygotowuje koronę dożynkową. Uczestniczy w imprezach organizowanych przez inne organizacje i instytucje jak np. "Biesiady Śląskiej" (sama była organizatorem już dwóch Biesiad). Delegacje KGW uczestniczą w spotkaniach opłatkowych wszystkich KGW z terenu Gminy Gorzyce - organizowane co roku w innym sołectwie. Co roku wyjeżdża z korowodem do Wierznowic (Lutynia Dolne (Czechy) - na " Obrzędy wianków Świętojańskich". W roku 2005 delegacja KGW uczestniczyła w "Obrzędach nocy Świętojańskiej" nad akwenem wodnym w Olzie organizowanym po raz pierwszy przez KGW Czyżowice. Także w roku 2005 zostały zorganizowane warsztaty " Wilijo po Ślasku" w którym delegacja KGW uczestniczyła - miały one na celu kultywowanie tradycji śląskich i przekazywanie ich młodemu pokoleniu. Delegacja KGW brała także udział w dożynkach Ogólnopolskich na Jasnej Górze do Częstochowy, występowała z koncertem na rzecz "Orkiestry Świątecznej Pomocy " w Rogowie i Gorzycach, a także występowała w radiu Vanessa w Raciborzu. Dla swojego środowiska KGW organizuje spotkania noworoczne "Dzień Kobiet", "Dzień Matki", (bierze udział w "Gminnym Dniu Kobiet"). Bierze udział w sportowym Turnieju Miast i Gmin we współpracy z innymi organizacjami, organizuje festyny środowiskowe w okresie letnim, wycieczki turystyczno - krajoznawcze, pielgrzymki, wyjazdy do operetki, na wystawy kwiatów i do szkół ogrodniczych. KGW już 2 razy przygotowało i wykonało ołtarz na "Boże Ciało" (które co 4 lata przypada w sołectwie Bluszczów). Co miesiąc delegacja KGW uczestniczy w spotkaniach roboczych wszystkich KGW organizowanych każdorazowo przez inne KGW w sołectwie. Jest zapraszana na spotkania i jubileusze Spółdzielni Kółek Rolniczych Gorzyce. Bardzo dobrze układa się współpraca KGW ze szkołą, sołtysem, Strażą Pożarną, Kółkiem Rolniczym Bluszczów i Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Gorzycach. Kółko Rolnicze i Spółdzielnia Kółek bardzo życzliwie wspierają działania KGW, udzielając im w miarę możliwości pomocy finansowej przez co grupa śpiewacza "Bluszczowianki" mogła uzupełnić stroje potrzebne do występów. Za lata 2000- 2005 zorganizowano 66 imprez i uczestniczono w 67 imprezach zorganizowanych przez inne organizacje.

Od 2007 roku funkcję przewodniczącej KGW pełni Angela Skupień. W 2008r. KGW otrzymało dotacje od Wójta Gminy Gorzyce oraz z programu "Odnowa Wsi Województwa Śląskiego" na zakup stroi ludowych damskich, męskich i instrumentów klawiszowych. Aby zrealizować zakup KGW musiało posiadać 8000,00zł wkładu własnego pomimo otrzymanych dotacji. Dzięki hojności sponsorów można było dokupić brakujące obuwie. W 2009r. zostały zakupione chusty do strojów za które zapłaciło Kółko Rolnicze "SKR Gorzyce".


BLUSZCZÓW
Sołectwo
Oświata
OSP
KGW
Najpiękniejsza Wieś
Firmy
Archiwum
Copyright © 2006 - 2018 All Rights Reserved
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych