ikona ikona
Brak zainstalowanej wtyczki FLASH.
Aby pobrać najnowszą wersję Adobe Flash Player kliknij link: Pobierz wtyczkę
Tu jesteś: ikona Oświata

Warto zobaczyć


  

Programy edukacyjne
zrealizowane w szkole


Lp. Program / Źródło Tytuł projektu Czas trwania Opis projektu
1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki „E-lekcje – nowoczesne metody nauczania wszystkich przedmiotów” 2014 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szkoły na Plus 2013 - 2015 Wyrównywanie szans edukacyjnych
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Równy start dzieci z Gminy Gorzyce 2011 - 2012 Wyrównywanie szans edukacyjnych
4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Klucz do jakości przedszkola – innowacja, aktywizacja, integracja 2010 - 2011 Wyrównywanie szans edukacyjnych
5. Program Rządowy – Radosna Szkoła Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw 2009 Pozwalają na zaspokojenie przez dziecko potrzeb ruchu
6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy 2008 - 2009 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
7. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. - „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych Mały i duży językiem obcym i komputerem się posłuży 2008 - 2009 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
8. Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach 2008 - 2013
9. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. - „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych Szansa na przyszłość 2007 - 2008 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
10. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. - „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni 2007 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
11. EFS – udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia(employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Pracownie komputerowe dla szkół 2006 - 2008
BLUSZCZÓW
Sołectwo
Oświata
OSP
KGW
Najpiękniejsza Wieś
Firmy
Archiwum
Copyright © 2006 - 2018 All Rights Reserved
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych